EVINCE FRANCOIS

Evince-Francois

Kandida pou senate nan Depatman Nippes.

Si w’ se kandida kontakte nou vit pou n’ ranpli fich teknik ou avek foto e lot enfomasyon